Hallo,

Sonja en ikzelf hebben zopas beslist ons vertrek met 1 week uit te stellen ! Voor de snelle lezers onder ons : ons geplande vertrek van 5 mei 2012 gaat dus NIET door en wordt verschoven naar zaterdag 12 mei 2012 rond 17u !

Het vele voorbereidingswerk, technische problemen, organisatorische redenen, werken nog in uitvoering, en niet in het minst het tegenvallende weer, liggen aan de basis van onze beslissing. We hopen langs deze weg jullie tijdig te hebben verwittigd van deze wijzigende plannen.

Voor de vnz leden : de geplande receptie van vrijdagavond 4 mei 2012 gaat wel door. Deze datum blijft dus behouden !!!

Mogen wij op enig begrip rekenen voor de genomen beslissing daar wij van mening zijn dat een degelijke voorbereiding minstens even belangrijk is als de reis op zich.

Sonja en Nico

a/b Snow Goose